Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2016

01:36
2076 d533
Reposted fromkarahippie karahippie viahajskul hajskul
01:36
Reposted frombluuu bluuu viahajskul hajskul
01:36
4993 5fae
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahajskul hajskul
01:36
2070 febf
Reposted fromkarahippie karahippie viahajskul hajskul
01:36
1230 5cfe 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viababyface babyface
01:35
4649 4b3a 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viababyface babyface
01:35
3616 9bc9
Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface

November 15 2016

22:15
7239 9788 500
Warszawa 1969
Reposted fromyommy yommy viakatastrofo katastrofo
22:15
22:14
Öffentliche Toiletten / Public Toilets
Reposted frombenpicco benpicco viakatastrofo katastrofo
22:14
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromrainbowside rainbowside viakatastrofo katastrofo
22:13

Nawet bez naszego udziału wszystko ułoży się tak, jak ma się ułożyć, i choćby człowiek nie wiem jak się starał, prędzej czy później ktoś zostanie zraniony. Takie jest życie.

— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viakatastrofo katastrofo
22:13
4657 c6cc 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
22:13
4659 1bc5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
22:13
4674 12a2 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
22:12
9802 9a05 500
22:11
9874 4ec4
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahajskul hajskul
22:11
1235 cb7a
Reposted fromczajnikq czajnikq viahajskul hajskul
22:11
8702 b3ef
Reposted fromcalifornia-love california-love viahajskul hajskul
22:11
9279 f8c9 500
Reposted fromzabka zabka viahajskul hajskul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl